E RE

E RE

Këndet pikore
Dimenzionet: (Gjatësia: 2.5 m)
Korniza me 2 kanale (classic)
Paketim: 10
Ngjyra: Bardhë
Dimenzionet: 2-5
Korniza me 2 kanale (me dekor)
Paketim: 8
Ngjyra: Bardhë, Kaftë
Dimenzionet: 2-5
Korniza me 3 kanale (pa përparse)
Paketim: 10
Ngjyra: Bardhë, Gri
Dimenzionet: 2-6
Korniza me 3 kanale (me dekor)
Paketim: 4
Ngjyra: Bardhë, Kaftë
Dimenzionet: 2-7
Korniza me 3 kanale (extra dekor)
Paketim: 4
Ngjyra: Bardhë, Kaftë
Dimenzionet: 2-6
Këndet me rrjetë
Paketim: 50
Dimenzionet: Sipas Porosisë
Këndet për KNAUF
Paketim: 50
Dimenzionet: 2.7m
Këndet harkore
Paketim: 50
Dimenzionet: 2.7m
Këndet me rrjetë
Paketim: 50
Dimenzionet: 2.5m
Këndet pikore
Paketim: 40
Dimenzionet: 2m
Korniza me 3 kanale e kombinuar me pulla
Paketim: 4
Ngjyra: Bardhë, Kaftë
Dimenzionet: 2-6 m
Korniza me 3 kanale e kombinuar
Paketim: 4
Ngjyra: Bardhë, Kaftë
Dimenzionet: 2,3,4,5,6 m
Korniza me 3 kanale e dizajnuar
Paketim: 4
Ngjyra: Bardhë, Kaftë
Dimenzionet: 2-6 m
Korniza me 3 kanale KIDS
Llamperi (me elemente)
Dimenzionet: 2,2.5,3,4,5 m
U - Profile
L - Profile
Kanale
Tipi: Me dhe Pa Ngjitës
Dimenzionet: 16x16,25x16,25x25,40x25 (Gjatësia: 2m)
Abullajsne
Dimenzionet: 1.4, 2.4 m