Sempro(Video)

Sempro

Sempro është ndërmarrje që mirret me përpunimin dhe prodhimin e profileve të ndryshme plastike. Ne jemi kompani private e cila ka filluar prodhimin në fund të vitit 2002. Duke filluar me kapacitete të vogla dhe vetëm me një artikull të kornizës për perde(garnishte), për një dekad kemi aritur të rrisim kapacitetet, vendin e punës dhe cka është me e rëndësishmja, kualitetin në produktet tona. Ne vitin 2007 për her të parë në rajonin e Ballkanit kemi filluar të prodhojmë këndore me rrjete dhe disa elemente tjera të fasadës termoizoluese. Ne vitin 2012 kemi sjell në treg Llamperi bashkë me aksesuare. Së fundi kemi filluar edhe me prodhimin e kanaleve për kabllo. Përveq këtyre artikujve, për këto 10 vite kemi arritur të bëjmë edhe rritjen e modeleve të këtyre produkteve ku deri më sot kemi mbi 30 lloje të modeleve të ndryshme.

Duke u bazuar në rritjen e numrit të artikujve dhe në rritjen e modeleve, mund të themi se: SEMPRO është kompania më e suksesshme në Kosovë për extrudimin e profileve. Kompania jonë ,përpos tregut të mbrendshëm, exporton edhe jashtë vendit, si në: Shqipëri,Maqedoni dhe Mal të Zi. Synimi ynë është: Që të ruajmë kualitetin dhe ti shërbejmë konsumatorëve tanë në mënyrën më të mirë të mundshme.

Ne jemi gjithnjë në shërbimin tuaj